Băng keo vpp

Model: TGCN-11648
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo xốp 2m

Model: 24X 8M
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo màu oop

Model: 48MMX80Y
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo giấy

Model: 12MMX18Y
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo đục

Model: 12X100Y (43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 12X100Y(43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo đục

Model: TGCN-11624
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 24X100Y(43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo đục

Model: 60X100Y (43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 60X100Y(43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo đục

Model: 48X100Y (43+)
Brand: Vietnam

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 48X100Y(43+)
Brand: Vietnam

Price: Contact

Băng keo đục

Model: 48X80Y (43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 48X80Y(43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo đục

Model: 48X60Y (43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 48MMX60Y(43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo đục

Model: 48MMX50Y ( 43+)
Brand: Vietnampackag

Price: Contact

Băng keo trong

Model: 24MM X 80 YARD
Brand: Vietnam

Price: Contact

Double coated tapes

Model: 93015LE
Brand: 3m

Price: Contact

Double-sided adhesive tape

Model: 5915 VHB
Brand: 3m

Price: Contact

73 products